Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2017 till 2018.

 

 

Funktion Namn Adress Telefon
Ordförande Per Norberg
 Gjuteriv 4B 073-0729696
Ekonomi Rolf Embro
Gjuteriv 4E
223911
Sekreterare Göran Lagerberg
 Gjuteriv 4B
15366
Ledamot Stefan Cronqvist
 Gjuteriv 6B 070-7998560
Ledamot Raija Haglund
 Gjuteriv 6A 14862
Suppleant Håkan Holgersson
 Gjuteriv 4C 12034
Suppleant  Anne-Marie Abrahamsson
 Gjuteriv 4D
 

Föreningens expedition finns på n.b. Gjuteriv 4 D.
Klicka på menyvalet "Expeditionen" under "Boendeinfo".

Inom styrelsen har vi fördelat ansvarsområden, i stora drag, enligt följande:

Per:            Administration, värme, styr-reglerteknik.

Stefan:       Telias tjänster och hemsidan.

Rolf:           Ekonomi och yttre miljö

Göran:       Avtal, Byggnadsteknik och VVS.

Raija:         Inre miljö