Historik

På den plats där vi nu bor startades år 1864 ett gjuteri. Företaget gick bra och c:a tio år senare ansökte några herrar, Otto och Gustaf Tallberg samt A. Hedbom om ”upplåtande under tomträtt af ett tunnland jord å backen straxt vester om Ångbåtsbryggan inom Qvisthamragärdet för anläggande derå af gjuteri och smedja samt upprättande av boningshus”. Gjuteriet drevs med växlande framgång och med flera ägarebyten.

År 1888 rapporterar Norrtelje Tidning:

”Norrtelje gamla gjuteri, i vilket någon verksamhet af större betydelse icke bedrivits sedan flera år tillbaka har, för obekant pris, försålts till ingenjören Malmström från Stockholm.”

Malmström rustade upp gjuteriet och den första gjutningen efter restaureringen skildrades mycket målande i Norrtelje Tidning:

 …..”Det var ock en lifvande syn att under maskinernas buller se det raska arbetet, som sköttes av påpassliga arbetare under gjuteriägaren hr E . Malmströms bestämda ledning.”

1908 ödelades dock gjuteriet av brand. Bröderna Greisz tog över och hade åtta man anställda. Några år senare bolagiserades företaget och 1934 lanserades en ny legering: Greisz Fercro.  Norrtelje Gamla Gjuteri gick mot sin glansperiod. Som mest fanns här 124 anställda (år 1950). Men bara några årtionden senare, då företaget också hade intressen i Herrängs Grufs Gjuteri och på nytt bytt ägare uppstod en svår ekonomisk kris. Tidningsrubriker från den tiden gav en tydlig bild av hopp och förtvivlan.  Svarta rubriker:

REA I ROSLAGEN -- Två gjuterier för en krona!

Hela verksamheten flyttades över till Herräng och fredagen den första februari 1985 släcktes ugnen för gott i Norrtäljes äldsta företag.

Så var det då.

I dag bor vi här, fördelade på nittioåtta lägenheter, på ett av Norrtäljes vackraste markområden, den gamla gjuteritomten.