Nyheter, klicka på rubriken för brödtext.

2018-04-20
Några vänliga och duktiga bibliotekarier i föreningen har skaffat nya bokhyllor och städat upp bland böckerna. Välkomna ner till samlingslokalen i 4b för att låna och lämna böcker. På Bilder-sidan finns bilder på biblioteket.
2016-04-15
Andra mötet har avhållits under oktober 2016 protokoll distribuerats till berörda. Det första mötet avhölls den 13 april 2016, klicka på rubriken ovan för protokollet.

Höstens informationsmöte för medlemmar hålls den 24 oktober klockan 18:00 på SportCentrum. Se separat kallelse.

UTHYRES:  Lokal om 61 kvm uthyres i hus 8 med pentry och toalett, vänligen kontakta styrelsen för mera info.

Uthyres i andra hand:

En stor garageplats i nedre garaget, kontakta Kerstin Härdelin 070-661 70 05. Medlemmar i Brf Gjutaren kan hyra direkt medan icke medlemmar måste ha styrelsens godkännande.


Övre garagets reparation påbörjas 1:a juli 2019 med en något mindre liknande reparation som på nedre garagets betong och armering. En annan typ av behandling av golvet görs som impregneras på grund av belastningen med asfalt ger extra påkänningar på bjälklaget.

Entreprenaden godkänd den 30 september och garaget har tagits i bruk.Föreningens stadgar

Nya stadgar är nu beslutade för anpassning till nu gällande lagar, ikrafttagande 2018-06-12.

 

Utfarter mot Dygdens stig avstängda för biltrafik av Norrtälje Kommun, Gatu & Park avd.

Utfarten avstängd efter klagan av boende på Dygdens stig för störande trafik, det råder utfartsförbud  på dessa vägar i gällande detaljplan. Brf Gjutaren kommer att sätta ut belysning och  lämna plats för gång och cykeltrafik vilket är tillåten på dessa utfarter. Kommunen står för snöröjningen på sin sida av gång och cykelvägarna och Brf Gjutaren på sin sida tomtgränsen.


Nytt städavtal har undertecknats.

Avtal mellan Svalholms städservice HB och bostadsrättsföreningen Gjutaren från och med 2017-02-01

Förlängt avtal med SWEAX.

Avtalet med SWEAX om teknisk förvaltning förlängt med 2 år till och med 2020-12-31.
Tillbaka
Skriv ut