Nyheter, klicka på rubriken för brödtext.

2020-12-12
Trädgårdsgruppen är nu upplöst, enligt eget beslut.
2018-04-20
Några vänliga och duktiga bibliotekarier i föreningen har skaffat nya bokhyllor och städat upp bland böckerna. Välkomna ner till samlingslokalen i 4b för att låna och lämna böcker. På Bilder-sidan finns bilder på biblioteket.

Nu kan du som medlem i Brf Gjutaren logga in på "Vår Brf" hos SBC och se "Mitt SBC" med personnummer tillsammans med Mobilt Bank ID.

Brf Gjutaren har installerat 4 st. ladd platser utomhus för el bilar. Vänligen kontakta styrelsen om info och ev. hyresavtal.

Samtliga entreportar är nu låsta hela dygnet på grund av förekommen anledning. Styrelsen arbetar på att finna en annan lösning för låsning av portar etc.

UTHYRES:  Lokal om 61 kvm uthyres i hus 8 med pentry och toalett, vänligen kontakta styrelsen för mera info.


 

Utfarter mot Dygdens stig avstängda för biltrafik av Norrtälje Kommun, Gatu & Park avd.

Utfarten avstängd efter klagan av boende på Dygdens stig för störande trafik, det råder utfartsförbud  på dessa vägar i gällande detaljplan. Brf Gjutaren kommer att sätta ut belysning och  lämna plats för gång och cykeltrafik mellan hus 6 och 8. Kommunen står för snöröjningen på sin sida av gång och cykelvägarna och Brf Gjutaren på sin sida tomtgränsen med vinterunderhåll på den belysta gång och cykelvägen mellan hus 6 och 8, genvägen ut från 8:an plogas och sandas ej.


Nytt avtal med SWEAX.

Nytt städavtal mellan SWEAX och Brf Gjutaren har tecknats för ett år från och med 2021-01-01.

Nytt avtal med SWEAX.

Avtalet med SWEAX om teknisk förvaltning och med trädgårdsskötsel borttagen förlängt med 1 år till och med 2021-12-31.

Nytt avtal med IRISRO.

Nytt trädgårdsskötselavtal har tecknats mellan Brf Gjutaren och IRISRO för c:a perioden 1:a april till 30 nov. 2021 lite beroende på vädret.
Tillbaka
Skriv ut