Nyheter, klicka på rubriken för brödtext.

2018-04-20
Några vänliga och duktiga bibliotekarier i föreningen har skaffat nya bokhyllor och städat upp bland böckerna. Välkomna ner till samlingslokalen i 4b för att låna och lämna böcker. På Bilder-sidan finns bilder på biblioteket.
2016-04-15
Andra mötet har avhållits under oktober 2016 protokoll distribuerats till berörda. Det första mötet avhölls den 13 april 2016, klicka på rubriken ovan för protokollet.

Nu kan du som medlem i Brf Gjutaren logga in på "Vår Brf" hos SBC och se "Mitt SBC" med personnummer tillsammans med Mobilt Bank ID.

Årsmöte hölls den 16 juni i biblioteket 4B. Röstning skedde medelst poströstning, totalt deltog knappt 50% av 98 röster. Samtliga röstade för förslagen i dagordningen. Styrelsen omvald med 1 st ny ledamot.

Brf Gjutarens styrelse har förnyat sitt avtal med Telia om bredbandstjänster enligt tidigare med små justeringar som bredbandshastighet till 100/100 MBit/s och en gratistjänst med upp till 4st tvillingboxar och med en marginell prisjustering som inte kommer att beröra månadsavgifterna samt att avtalet löper på 5 år fr.o.m gamla av talets slut i maj 2021. Routrar och digitalboxar för TV kommer att byts ut mot nya utan ersättning. Koppla in får du göra själv.

Samtliga entreportar är nu låsta hela dygnet på grund av förekommen anledning.

Radonmätning utförd resultatet mycket låg värden i samtliga lägenheter, mycket under riktvärdet på 200 bq/m3 luft.

UTHYRES:  Lokal om 61 kvm uthyres i hus 8 med pentry och toalett, vänligen kontakta styrelsen för mera info.


Föreningens stadgar

Nya stadgar är nu beslutade för anpassning till nu gällande lagar, ikrafttagande 2018-06-12.

 

Utfarter mot Dygdens stig avstängda för biltrafik av Norrtälje Kommun, Gatu & Park avd.

Utfarten avstängd efter klagan av boende på Dygdens stig för störande trafik, det råder utfartsförbud  på dessa vägar i gällande detaljplan. Brf Gjutaren kommer att sätta ut belysning och  lämna plats för gång och cykeltrafik mellan hus 6 och 8. Kommunen står för snöröjningen på sin sida av gång och cykelvägarna och Brf Gjutaren på sin sida tomtgränsen med vinterunderhåll på den belysta gång och cykelvägen mellan hus 6 och 8, genvägen ut från 8:an plogas och sandas ej.


Nytt städavtal har undertecknats.

Avtal mellan Svalholms städservice HB och bostadsrättsföreningen Gjutaren från och med 2017-02-01

Förlängt avtal med SWEAX.

Avtalet med SWEAX om teknisk förvaltning förlängt med 2 år till och med 2020-12-31.
Tillbaka
Skriv ut