Nyheter, klicka på rubriken för brödtext.

2018-04-20
Några vänliga och duktiga bibliotekarier i föreningen har skaffat nya bokhyllor och städat upp bland böckerna. Välkomna ner till samlingslokalen i 4b för att låna och lämna böcker. På Bilder-sidan finns bilder på biblioteket.
2016-04-15
Andra mötet har avhållits under oktober 2016 protokoll distribuerats till berörda. Det första mötet avhölls den 13 april 2016, klicka på rubriken ovan för protokollet.

Ingen hämtning av grovsopor våren 2020.

Årets föreningsstämmas tidpunkt och plats är nu fastställd till 16 juni på grund av pågående corona smitta. Föreningsstämman kommer att ske utan närvaro av medlemmar eller ombud, röstning sker via sk. poströstning, Valsedel/dagordning kommer att kunna lämnas i föreningens brevlåda. Vidare information kommer att ske till medlemmarna.

Samtliga entreportar är nu låsta hela dygnet på grund av förekommen anledning.

Radonmätning utförs nu i vissa lägenheter och lokaler enligt rekommendationer från Strålsäkerhetsmyndigheten på mätning var tionde år oavsett tidigare resultat. Mätdosorna har samlats in under april 2020, avvaktar resultatet. RELITA är vår ackrediterade entreprenör som ansvarar för mätningen.

UTHYRES:  Lokal om 61 kvm uthyres i hus 8 med pentry och toalett, vänligen kontakta styrelsen för mera info.


Föreningens stadgar

Nya stadgar är nu beslutade för anpassning till nu gällande lagar, ikrafttagande 2018-06-12.

 

Utfarter mot Dygdens stig avstängda för biltrafik av Norrtälje Kommun, Gatu & Park avd.

Utfarten avstängd efter klagan av boende på Dygdens stig för störande trafik, det råder utfartsförbud  på dessa vägar i gällande detaljplan. Brf Gjutaren kommer att sätta ut belysning och  lämna plats för gång och cykeltrafik mellan hus 6 och 8. Kommunen står för snöröjningen på sin sida av gång och cykelvägarna och Brf Gjutaren på sin sida tomtgränsen med vinterunderhåll på den belysta gång och cykelvägen mellan hus 6 och 8, genvägen ut från 8:an plogas och sandas ej.


Nytt städavtal har undertecknats.

Avtal mellan Svalholms städservice HB och bostadsrättsföreningen Gjutaren från och med 2017-02-01

Förlängt avtal med SWEAX.

Avtalet med SWEAX om teknisk förvaltning förlängt med 2 år till och med 2020-12-31.
Tillbaka
Skriv ut