Nyheter, klicka på rubriken för brödtext.

2016-04-15
Andra mötet har avhållits under oktober 2016 protokoll distribuerats till berörda. Det första mötet avhölls den 13 april 2016, klicka på rubriken ovan för protokollet.
2014-06-01
Några vänliga och duktiga bibliotekarier i föreningen har skaffat nya bokhyllor och städat upp bland böckerna. Välkomna ner till samlingslokalen i 4b för att låna och lämna böcker. På Bilder-sidan finns bilder på biblioteket.
 

Reparation av betongen i garagen.

Vi kommer att upphandla en entreprenad för reparation av skadade pelare och väggar mot golv i övre och nedre garaget, skadorna beror på att bilar tar med sig salt in från vägar via snö och vatten och som blir stående på grund av fel golvlutning och diverse annat.

Vi tänker oss att utföra entreprenaden i två eller tre etapper under somrarna detta för att entreprenaden inte ska påverka avgifterna.

Det finns en plan under utredning på att samtliga bilplatser kommer att vara avgiftfria och att samtliga medlemmar kommer att få tillgång till vilken ledig plats som helst utomhus under entreprenaden.

Vi kommer att hålla er fortlöpande informerade.

 

Föreningens stadgar

Nya stadgar är under framtagning för anpassning till nu gällande lagar, börjar gälla ungefär vid halvårsskiftet 2018.


 

Utfarter mot Dygdens stig avstängda för biltrafik av Norrtälje Kommun, Gatu & Park avd.

Utfarten avstängd efter klagan av boende på Dygdens stig för störande trafik, det råder utfartsförbud  på dessa vägar i gällande detaljplan. Brf Gjutaren kommer att sätta ut större blomkrukor lämna plats för gång och cykeltrafik vilket är tillåten på dessa utfarter. Kommunen står för snöröjningen på sin sida av gång och cykelvägarna och Brf Gjutaren på sin sida tomtgränsen.


Nytt städavtal har undertecknats.

Avtal mellan Svalholms städservice HB och bostadsrättsföreningen Gjutaren från och med 2017-02-01

Förlängt avtal med SWEAX.

Avtalet med SWEAX om teknisk förvaltning förlängt med 2 år till och med 2018-12-31.


Biblioteket utökat.
Några vänliga och duktiga bibliotekarier i föreningen har skaffat nya bokhyllor och städat upp bland böckerna. Välkomna ner till samlingslokalen i 4b för att låna och lämna böcker. På Bilder-sidan finns bilder på biblioteket.


Tillbaka
Skriv ut