Nyheter, klicka på rubriken för brödtext.

2018-04-20
Några vänliga och duktiga bibliotekarier i föreningen har skaffat nya bokhyllor och städat upp bland böckerna. Välkomna ner till samlingslokalen i 4b för att låna och lämna böcker. På Bilder-sidan finns bilder på biblioteket.
2016-04-15
Andra mötet har avhållits under oktober 2016 protokoll distribuerats till berörda. Det första mötet avhölls den 13 april 2016, klicka på rubriken ovan för protokollet.

Årsmöte hölls den 16 juni i biblioteket 4B. Röstning skedde medelst poströstning, totalt deltog knappt 50% av 98 röster. Samtliga röstade för förslagen i dagordningen. Styrelsen omvald med 1 st ny ledamot.

Brf Gjutarens styrelse har förnyat sitt avtal med Telia om bredbandstjänster enligt tidigare med små justeringar som bredbandshastighet till 100/100 MBit/s och en gratistjänst med upp till 4st tvillingboxar och med en marginell prisjustering som inte kommer att beröra månadsavgifterna samt att avtalet löper på 5 år fr.o.m gamla av talets slut i maj 2021. Routrar och digitalboxar för TV kommer att byts ut mot nya utan ersättning. Koppla in får du göra själv.

Samtliga entreportar är nu låsta hela dygnet på grund av förekommen anledning.

Radonmätning utförd resultatet mycket låg värden i samtliga lägenheter, mycket under riktvärdet på 200 bq/m3 luft.

UTHYRES:  Lokal om 61 kvm uthyres i hus 8 med pentry och toalett, vänligen kontakta styrelsen för mera info.


Föreningens stadgar

Nya stadgar är nu beslutade för anpassning till nu gällande lagar, ikrafttagande 2018-06-12.

 

Utfarter mot Dygdens stig avstängda för biltrafik av Norrtälje Kommun, Gatu & Park avd.

Utfarten avstängd efter klagan av boende på Dygdens stig för störande trafik, det råder utfartsförbud  på dessa vägar i gällande detaljplan. Brf Gjutaren kommer att sätta ut belysning och  lämna plats för gång och cykeltrafik mellan hus 6 och 8. Kommunen står för snöröjningen på sin sida av gång och cykelvägarna och Brf Gjutaren på sin sida tomtgränsen med vinterunderhåll på den belysta gång och cykelvägen mellan hus 6 och 8, genvägen ut från 8:an plogas och sandas ej.


Nytt städavtal har undertecknats.

Avtal mellan Svalholms städservice HB och bostadsrättsföreningen Gjutaren från och med 2017-02-01

Förlängt avtal med SWEAX.

Avtalet med SWEAX om teknisk förvaltning förlängt med 2 år till och med 2020-12-31.


Trädgårdgrupp
Andra mötet har avhållits under oktober 2016 protokoll distribuerats till berörda. Det första mötet avhölls den 13 april 2016, klicka på rubriken ovan för protokollet.

Närvarande :

Eva Örnskär 6B som också är sammankallande.
Gunvor Stockenberg 4B
Kirsten Mothander 4B
Marie-Louise Sjöholm 4D
Robert Sjöholm 4D
Britt Eriksson 4E
Agneta Pousette 6B
Anne-Marie Abrahamsson 4E
Leif Cegerblad 8
Raija Haglund 6A
Björn Örnskär 6B
Eva Enlund 8
Åke Westöö 4D
Rolf Embro 4E
Liv Riseld 4D

Övriga intresserade är Bo Lidholm 6A och Karin Lundborg 6A men de kunde inte närvara vid mötet.

Två agendor finns som Eva Örnskär respektive Gunvor Stockenberg sammanställt.

Rolf Embro informerar om trädgårdsbudgeten som nu är ca 50 000 kr / år. Utöver den löpande budgeten avsätts pengar för större arbeten.  SWEAX är entreprenör nu och sköter gräs och häckklippning samt ogräsbekämpning

Här följer att utdrag av diskussionerna :

- Behöver vi experthjälp 
- Totalentrepenad
- Önskemål om fler vattenutkastare. 
-Gemensam trädgårdsdag vår och höst för alla boende
-Giftfri trädgård
- Åtgärder slänten ner mot socitetsparken
- Stadsodling i området( dvs små kolonilotter )
- Vad ska entreprenören respektive trädgårdsgruppen göra  Vem ska ta ansvar för ogräsbekämpningen. Vem ska ta ansvar för vattningen
- Är budgeten stor nog
- En del boende har egen täppa och vill fortsätta sköta den
- Är SWEAX  rätt för jobbet ? Många åsikter om att de inte har rätt kunskaper. Är Green bättre ?

Liv Riseld informerar om att en container för grovsopor kommer att stå utanför övre garaget 30-31 Maj

Beslut tas om att anlita en trädgårdsgrupp för att se över våra planteringar.
Eva Örnskär kontaktar i första hand Blomsterlandet.
Följande kommer att närvara vid det tillfället:
Robert Sjöholm
Marie-Louise Sjöholm
Kenneth Axelsson
Liv Riseld
Björn Örnskär
Raija Haglund
Britt Eriksson

Beslut tas också om en gemensam trädgårds och umgängesdag för alla boende lördagen den 21 Maj. Eva Örnskär ordnar en inbjudan

Beslut om att mötesanteckningar och information ska finnas på Gjutarens hemsida. Eva Enlund tar kontakt med Per Norberg

Eva Örnskär sammankallar till nytt möte efter mötet med trädgårdsexperten.

Vid pennan Eva Enlund

Tillbaka
Skriv ut