Värt att veta

GDPR info. Klicka här

 

Bildäck

Får inte förvaras i garaget pga brandfaran. Två  st. förråd för förvaring av däck finns i nedre garaget. Kontakta någon ur styrelsen för nyckel. 

Boulebana

Finns på gården, vill Du veta spelregler – klicka på Boule.


Hobbylokal

I källarplanet på Gjuterivägen 4B finns en hobbylokal med en del maskiner och verktyg. Om du är intresserad av att använda den så kan du kontakta lokalens kontaktman, Bengt Norling i 4A, så får Du veta mera.

Bredbandstjänster

TV enligt Telias programutbud "Telia Lagom" ingår i hyran.

Utökning av Telias tjänster beställs hos Telia och betalas av beställaren till Telia.

Bredband 100/100 Mb/s ingår.

IP-telefoni exkl. samtalsavgifter igår.

En digitalbox och en router ingår men tillhör Brf Gjutaren och lämnas över komplett med sladdar och fjärrkontroll till nästa lägenhetsinnehavare vid försäljning, vid utebliven överlämning betalas ny digitalbox och/eller router av säljaren till Brf Gjutaren för anskaffning av nytt.

Försäkring

Brf Gjutaren har en kollektiv bostadsrättstillägsförsäkring hos IF avseende fastigheten med försäkringsnummer SP 114169, för lösöre gäller som vanligt en egen hemförsäkring. Se IF:s hemsida : www.if.se

Självrisker beroende på skadans omfattning.

Ordningsregler

För föreningen – klicka på Ordningsregler.

Parkering

Till  lägenheten kan en garageplats, uteplats eller uteplats med laddning för el bil  (med eller utan värmare) vara hyrd. Parkeringsplatser för besökande finns vid varje garageinfart. För närvarande är gästplatserna inte avgiftsbelagda. Om Du har behov av en bilplats kontakta styrelsen för information om eventuella lediga platser, kösystem tillämpas inte.

Renovering och ombyggnad

Behöver Du måla eller tapetsera om i Din lägenhet så går det givetvis bra men vid större förändringar t. ex. borttagning eller uppsättning av vägg eller vid renovering av badrumsgolv då skall golvbrunnen bytas ut för att bibehålla ett godkänt våtutrymme enligt gällande regler samt att Du måste ha styrelsens godkännande av Din ombyggnad. Vill Du glasa in Din altan går det säkert också bra men kontrollera med styrelsen. 

Trappstädning

Trappstädning ingår i avgiften och utföres av ett externt företag.

Utomhusmiljön

Vi har förmånen att bo i Norrtäljes lugnaste bostadsområde! Här förekommer väldigt lite biltrafik och här finns inga genomfartsvägar för bilar. Vi har lekplatser med sandlådor och gungleksaker. Vidare finns boulebana och grillplats.

Vattnet

Ditt nya vatten från Mälaren via Norrvatten.
Vattnet är medelhårt på gränsen till mjukt (5-6 dH). Det innebär att du bäst doserar tvätt- och diskmedel efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning vilket är bra för miljön. Mer information om Mälarvattnet, exempelvis ph-värdet, fluoridhalten och den kvalitetskontroll som utförs på vattnet kan du läsa om på Norrtälje Kommuns eller Norrvattens hemsidor.

Värme

Värme fås via fjärrvärmeverket. Värmen styrs centralt och varje lägenhet har värmeåtervinning via Mini-Master ventilation placerad i spiskåpan. Brf Gjutaren har ansvar för service av nya Mini-Master och upprättar service avtal.

Värmeanläggningen är s.k. lågtempererat system d.v.s. låg temperatur på elementen, som i stället har större yta för att klara värmebehovet. Värmeelementen har försetts med termostatventiler. Under den kalla årstiden skall därför vädring genom fönstren ske sparsamt. Vi försöker att hålla en inomhustemperatur mellan 20 till 21 grader oavsett utomhustemperatur, inomhustemperaturen mäts mitt i rummet vid s.k vistelseutrymme, ej vid fönster. Minimum inomhustemperatur enligt Boverket är 18 gr.

Avfall och sophantering

Sopnedkasten är avsedda enbart för hushållssopor som skall vara paketerade i väl tillslutna kassar.  Sophämtning sker i kommunens regi. Övrigt avfall som inte är hushållsavfall såsom t.ex. tidningar, papp, plast, metallförpackningar och glas kan t.ex. lämnas vid Flygfyren, på Knutby torg samt vid Görla återvinningscentral. Se vidare info på Norrtälje Kommuns hemsida för definitioner och kommunens policy samt övriga återvinningscentraler.

Grovsopor lämnas vid Görla återvinningsstation eller förvaras för att lämnas i container som finns uppställd inom området under dag som annonseras ut på anslagstavlor i entréer.  Julgranar svarar var och en för att de lämnas på av kommunen avsedd plats.

Återvinningscentral finns bland annat på Görla industriområde, Gäddvägen, tel 0176-143 48. Där är det lätt att, som privatperson, lämna grovsopor utan kostnad. För vidare information se Norrtälje Kommuns hemsida.

 

Besvär med gräsflugor

Se Anticimex: " https://www.anticimex.com/sv-SE/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/myggor-och-flugor/" kopiera länken ovan och klistra in på sökfönstret i din webb-läsare.

 

Övrig verksamhet i föreningens lokaler

Montessoriförskolan Amorinen AB Gjuterivägen 4 B 0176-100 90
 
Ekonomi- och Redovisningstjänst Gjuteriv. 4 B 0176-150 84
Redovisningskonsult
REDOVIS
Helene Lagerberg Undin
Gjuteriv. 4D
 
Barnsjukgymnasterna i Norrtälje Gjuteriv. 4 B 0176-160 77
      

GYNNA GÄRNA VÅR FÖRENINGS LOKALHYRESGÄSTER!