Ekonomi

Föreningens ekonomi är stabil.  Avgiften sänktes  1 juli 2009 med 5% och

1 jan. 2011 med ytterligare 2% och därefter en sänkning med 10%  1 jan. 2017.


 

Årsredovisningarna för  2018, 2017 och 2016  redovisas nedan. 

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016