21 januari, 2023

2023 års föreningsmöte genomförs fysiskt den 20 april.

Föreningsmötet för år 2023 genomförs fysiskt även fast viss smitta av covid-19 finns kvar med låg risk, lokal aviseras senare ihop med kallelse. Sista datum för inlämnade av motion till mötet är 31 januari 2023, lägg gärna motionen i föreningens brevlåda 4D nb dit allas portnycklar passar.
21 januari, 2023

Avgiftshöjning från april 2023

Styrelsen beslutade på styrelsemötet 2022-12-06 att höja månadsavgifterna  med 10% från och med 2023-04-01 på grund av att resultatet för budgeten för 2023 visar ett minusresultat som styrelsen försöker att hålla så lågt som möjligt. Som alla vet så har kostnaderna stigit på t.ex. räntor och el-priser och som inte var känt då vi sänkte avgifterna 2022-01-01 samt att vi har en förestående reparations målning av fastighetens tak att finansiera.
5 oktober, 2022

Lokal uthyres.

Lokal om 172 kvm uthyres på Gjuterivägen 4B nb från och med 1 juli 2023, lämpligt som kontor med stora fönster mot parken och med rullstolsramp. 2 st toaletter och 1 st pentry, innerväggar går att anpassa av hyresgästen för sina behov och egen kostnad. Kontakt Brf Gjutaren via mail: styrelsen@gjutaren.se Kontakt för visning av Barnsjukgymnasternas lokal dagtid: Gunilla Lundahl 070-844 64 06  
19 augusti, 2022

Reservkraft för att försörja fjärrvärmecentralen i 8:an.

Styrelsen har inhandlat och låtit installerat ett reservkraft aggregat som kan försörja fjärrvärmecentralen i 8:an med driftsel vid elavbrott som försörjer Brf Gjutaren, under förutsättning att fjärrvärmen kan fortfarande distribueras via fjärrvärmenätet, då kan vi köra ut värme och varmvatten till våra lägenheter. Belysning till skyddsrum och laddning av mobiltelefoner etc. kan matas separat med lösa kablar och armaturer, kapacitet finns. Med hopp om att detta inte behövs.
21 oktober, 2021

Brf Gjutaren är anslutet till Swish företag

Brf Gjutaren är nu anslutet till Swish som för att minska kontanthantering vid div. utlägg mot kvitto samt vid försäljning av t.ex nyckelbrickor och garageöppnare. OBS Endast insättning kan göras på nummer 123 110 09 40.
21 oktober, 2021

Nyckelfri hemtjänst installeras innan årsskiftet.

Styrelsen har godkänt kommunens begäran att få installera sitt nyckelfria hemtjänst i våra entré dörrar där hemtjänst utövas, brukarnas lägenhetsdörrar och loftgångsdörrar svarar dom själva för. Inga ingrepp på själva dörren kommer att göras, bara vissa låskomponenter byts ut. Installationen är helt kostnadsfri för föreningen och påverkar inte det nyinköpta skalskyddet.
14 juni, 2021

Skalskydd för entréportar installerat och tagits i drift.

"Dafo security" har fått beställning att installera ett skalskydd "Passersystem" för våra entréportar. Portarna kan låsas upp med sk. "tag" eller via din telefon som blir uppringd av porttelefonen vid besök.
1 maj, 2021

Förnyat avtal med IRISRO

Förnyat avtal med IRISRO. Förnyat  trädgårdsskötselavtal har tecknats mellan Brf Gjutaren och IRISRO för perioden 1:a mars till 30 nov. 2022, med option för ytterligare ett år.
30 april, 2021

Nytt avtal med SWEAX

Nytt städavtal mellan SWEAX och Brf Gjutaren har tecknats för ett år från och med 2021-01-01.
21 mars, 2021

Spolning av avloppsrör

Under maj månad utfördes spolning av samtliga avloppsrör inne från lägenheter ända ut till spolbrunn i gatan, samtliga avloppsrör var i mycket gott skick. Arbetet utfördes av Recover.
21 februari, 2021

Laddplatser för elbil

Brf Gjutaren har installerat 4 st. laddplatser utomhus för elbilar. Vänligen kontakta styrelsen om info och ev. hyresavtal.
20 april, 2018

Biblioteket i samlingssalen 4B

Några vänliga och duktiga bibliotekarier i föreningen har skaffat nya bokhyllor och städat upp bland böckerna. Välkomna ner till samlingslokalen i 4b för att låna och lämna böcker. På Bilder-sidan finns bilder på biblioteket.
Styrelsen